NIKOHO NEBOLÍ CHRBÁT Z TOHO, ŽE SI NA NEHO ZASADOL ŠÉF :)
02.10.2014

..

Zopár ergonomických rád na prevenciu bolesti chrbtice:Výška sedadla, na ktorom sedíme, by mala byt taká, aby boli celé chodidlá opreté o podlahu. U menších osôb je vhodná šikmá podložka pod nohy. Sed so skríženými nohami pod sedadlom - dochádza k nestabilite a pretažovaniu driekovej chrbtice.Sedíme vzpriamene, s opretým chrbtom. Vhodné je dynamické sedadlo (naplnené vzduchom), alebo sedadlá s dynamickým systémom sedenia. Pri dlhodobom sledovaní obrazovky sa odporúca vysoká chrbtová opierka. Pri každej príležitosti (napr. pri telefonáte) je dobré zmenit polohu, napr. vstat a prejst sa.Monitor pocítaca by mal byt umiestnený tak, aby pohlad ocí smeroval mierne dole do stredu obrazovky. Pri dlhodobom pohlade smerom hore sa pretažujú šijové svaly a môžu sa objavit bolesti hlavy. Obrazovka by mala byt umiestnená podla charakteru práce. Ak prevažuje práca na pocítaci, má byt umiestnený uprostred, pri práci s dokumentmi, môže byt na strane.Pri práci s klávesnicou a myškou, je vhodné mat opretú ruku a predlaktie, aby nedochádzalo k pretažovaniu šije, ramenného pletenca a svalov predlaktia. Využit sa dajú pohyblivé opierky predlaktia. Pri práci v stoji (napr. v kuchyni ), je dobré odlahcit stoj oporou jednej dolnej koncatiny o stolicku vysokú 15 - 20 cm.Dvíhanie bremien by malo zacínat pokrcením kolien a postupným narovnávaním pri zachovaní vzpriameného chrbta. Dôležité je dvíhat bremená v krátkom rýchlejšom výdychu, aby sa zapojili svaly, ktoré poskytujú chrbtici oporu a tým ju chránia pred zranením.Dávajte pozor na prechladnutie. Aj v letnom období môže studený vzduch (prievan, klíma) spôsobit bolest chrbta (predovšetkým pri spotení).Dôležitá je starostlivost o chodidlá (masáž, natahovanie, chôdza naboso v rôznom teréne), dolné koncatiny sa tak lepšie zapájajú do správneho držania tela.


Diskusia + Pridať komentár